Osvítíme reklamy na obchodech a restauracích


Elektrorevize Kolín vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem kvalitativně vyhodnotí použitý materiál i jeho montáž, zda je vše instalováno v souladu se zákonem stanovenými normami pro oblast elektrotechniky.

Stoprocentně kompetentní osoby s elektrotechnickou kvalifikací naleznete na ověřené adrese. Elektrorevize Kolín nabízí exkluzivní zákaznický servis v odborné oblasti, kterou v určitých případech není z hlediska bezpečnostních kritérií možné opomíjet. Podmínky instalace, požadavky na obsluhu, pokyny pro montáž, údržbu zařízení i zkoušky od dodavatelů technologických celků zhodnotí dle stanovených norem kompetentní pracovníci, kteří prošli potřebným proškolením a mohou se chlubit nejen bohatými zkušenostmi, ale také nezbytnou kvalifikací.

Kvalitní zpráva o revizi

Elektrorevize Kolín zkontroluje správnost zapojení, označení i nastavení jednotlivých elektrospotřebičů i elektrického rozvodového zařízení jako celku, a to za sympatických cenových podmínek.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup