Homo

Homosexualita je stejně přirozená v živočišné, ba i rostlinné říši, jako Slunce na naší obloze. Vyskytuje se procentuálně v menší míře, než heterosexualita, nebo pederastie katolických duchovních, ale je tady a je třeba ji přijmout stejně jako změny klimatu a výkyvy počasí v současné době. Jsou ale i záležitosti, které homosexuály a heterosexuály spojují těsněji, než si kdo dokáže představit. Například vztah k sexu a náklonnost k podpůrným prostředkům.

Hetero

V dnešní postmoderní konzumní globalizované společnosti se odchylky od většiny buď přijímají jako vítané zpestření, nebo naopak jako hrubé narušení přirozeného konzervativního řádu věcí božských. Modernisté si libují nad kdejakou nechutností a skandálem, konzervativci se zase nad tím samým pohoršují až do krvavé nenávisti. Co ale oba tábory spojuje, to je kladný vztah k poppers ! Protože i konzervativec, pokud může, rád si zasouloží!